Ikkuna hepreaan

Ikkuna hepreaan pyrkii tuomaan heprean opetuksen kaikkien suomalaisten ulottuville, ja siksi valmistamme heprean verkkokursseja. Verkko-opetuksen lisäksi pidämme myös heprean kontaktiopetusta ja luentoja. Ota yhteyttä!

Kurssien suunnittelijana ja opettajana toimii Lea Lyytikäinen (FM). Hän on opettanut nykyhepreaa Helsingin yliopistossa vuosina 2000–2013 ja hänellä on filosofian maisterin tutkinto seemiläisissä kielissä Helsingin yliopistosta.